เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ

Itemmall

ถุงข้าวหอม

50 Cash

- Login to order -

ใบสั่ง ความโชคดี

50 Cash

- Login to order -
CARD เพิ่้มบัฟดูดเลือดและมานา อยู่ได้เป็นเวลา 7 วัน

KEY CARD Luna

5,900 Cash

- Login to order -
ATK+200% 1ชม.

[ALL]Power

650 Cash

- Login to order -
MOVESPEED+150% 1ชม.

[ALL]MoveSpeed

650 Cash

- Login to order -
MATK+200% 1ชม.

[ALL]SpellPower

650 Cash

- Login to order -
HP+150% 1ชม.

[ALL]MAX HP

650 Cash

- Login to order -
MP+150% 1ชม.

[ALL]MAX MP

650 Cash

- Login to order -
PDEF+50% 1ชม.

[ALL]PDEF

650 Cash

- Login to order -
MDEF+50% 1ชม.

[ALL]MDEF

650 Cash

- Login to order -
ยาน้ำเพิ่มค่าป้องกัน/โจมตี (ALL) 7 วัน

[ALL]ยาน้ำ7วัน

3,900 Cash

- Login to order -
ยาน้ำเพิ่ม วิ่ง/โจมตี/เวทย์/ป้องกัน-ป้องกันเวท 1 DAY

[ALL]ยาน้ำ1วัน[F]

1,900 Cash

- Login to order -
ยาน้ำเพิ่มป้องกัน - ป้องกันเวทย์ / เลือด +มานา 100% 1ชม.

[ALL]GV Potions

1,000 Cash

- Login to order -

[CN]Physical Attack +20% Potion(1 days)

1,900 Cash

- Login to order -

[CN]Spell Power +20% Potion(1 days)

1,900 Cash

- Login to order -

ยาน้ำเพิ่มค่า HP สูงสุด[20%]-7 วัน

2,900 Cash

- Login to order -

ยาน้ำเพิ่ม MP สูงสุด[20%]-7 วัน

2,900 Cash

- Login to order -

ยาน้ำเดินเร็ว [20%]-7 วัน

2,900 Cash

- Login to order -

ยาน้ำเดินเร็ว [20%] -7 วัน

3,900 Cash

- Login to order -