เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ

Itemmall

หมวกโลลิต้า

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวก พ่อครัว ริบบิ้น เคลือบ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวก นักดับเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ประดับ ศรีษะ สไตล์ จีน ที่งดงาม

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ที่คาดศีรษะ ผู้ชาย รูปฮิบโป

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ผ้าพันคอ ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวก นักเรียน

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวก เพลง ไนท์ ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวก คาบอย ชายหญิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวกเกราะ ของมาเฟีย ฮีโร่

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมวกเกราะ ของ เหยื่อ สงคราม

9,000 Cash

- Login to order -

[ลิกิน่า&พาโร๊คเกอร์]หมวก

9,000 Cash

- Login to order -

[ชุด&Rain Marche]หมวก

9,000 Cash

- Login to order -

[jp]ผ้าคาดผมของเพาเวอร์ไลน์

9,000 Cash

- Login to order -

ฮู๊ดนักเวทย์

9,000 Cash

- Login to order -

ผมสีเงินของผู้สวมหน้ากาก

9,000 Cash

- Login to order -

ผ้าโพกหัวหน่วยลาดตระเวน

9,000 Cash

- Login to order -

ผ้าโพกหัวนักลอบยิง

9,000 Cash

- Login to order -

ชุดโลลิต้า

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] เสื้อ พ่อครัว ริบบิ้น เคลือบ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด นักดับเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด สไตล์ จีน ที่งดงาม

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] เสื้อคลุมผู้ชาย รูปฮิบโป

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด นักเรียน

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด เพลง ไนท์ ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] เสื้อ คาบอย ชายหญิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุดของมาเฟีย ฮีโร่

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ชุด ยูนิฟอร์ม พยาบาลกาชาด

9,000 Cash

- Login to order -

[ลิกิน่า&พาโร๊คเกอร์]ชุด

9,000 Cash

- Login to order -

[ชุด&Rain Marche]ชุด

9,000 Cash

- Login to order -

[jp]ชุดผ้ากันเปื้อนของเพาเวอร์ไลน์

9,000 Cash

- Login to order -

ชุดคลุมนักเวทย์

9,000 Cash

- Login to order -

ชุดผู้สวมหน้ากาก

9,000 Cash

- Login to order -

ชุดหน่วยลาดตระเวน

9,000 Cash

- Login to order -

ชุดนักลอบยิง

9,000 Cash

- Login to order -

ถุงมือโลลิต้า

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ พ่อครัว ริบบิ้น เคลือบ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ นักดับเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ สไตล์ จีน ที่งดงาม

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ ผู้ชาย รูปฮิบโป

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] บทสวด ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ นักเรียน

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] แปรงสีฟัน เพลง ไนท์ ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ คาบอย ชายหญิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ ของมาเฟีย ฮีโร่

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถุงมือ ยูนิฟอร์ม พยาบาลกาชาด

9,000 Cash

- Login to order -

[ลิกิน่า&พาโร๊คเกอร์]รายการ

9,000 Cash

- Login to order -

[ชุด&Rain Marche]รายการ

9,000 Cash

- Login to order -

[jp]ริบบิ้นผูกข้อมือของเพาเวอร์ไลน์

9,000 Cash

- Login to order -

ถุงมือนักเวทย์

9,000 Cash

- Login to order -

ถุงมือผู้สวมหน้ากาก

9,000 Cash

- Login to order -

ถุงมือหน่วยลาดตระเวน

9,000 Cash

- Login to order -

ถุงมือนักลอบยิง

9,000 Cash

- Login to order -

รองเท้าโลลิต้า

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า พ่อครัว ริบบิ้น เคลือบ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า นักดับเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า สไตล์ จีน ที่งดงาม

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า ผู้ชาย รูปฮิบโป

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้าหนัง ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า นักเรียน

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้าสลิบเปอร์ ควัน ไนท์ ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า คาบอย ชายหญิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า ของมาเฟีย ฮีโร่

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รองเท้า ยูนิฟอร์ม พยาบาลกาชาด

9,000 Cash

- Login to order -

[ลิกิน่า&พาโร๊คเกอร์]รองเท้า

9,000 Cash

- Login to order -

[ชุด&Rain Marche]รองเท้า

9,000 Cash

- Login to order -

[jp]บู๊ทบริกรของเพาเวอร์ไลน์

9,000 Cash

- Login to order -

รองเท้านักเวทย์

9,000 Cash

- Login to order -

รองเท้าผู้สวมหน้ากาก

9,000 Cash

- Login to order -

รองเท้าหน่วยลาดตระเวน

9,000 Cash

- Login to order -

รองเท้านักลอบยิง

9,000 Cash

- Login to order -

สมบัติล้ำค้าอันดับ 1

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] มีด ริบบิ้น เคลือบ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ถังดับเพลิงของ นักดับเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] พัด จีน ที่งดงาม

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] รูปฮิบโป ผู้ชาย

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] ใบรับรอง ไล่ผี

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] กระเป๋า นักเรียนสีเหลือง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] หมอน ลูกกวาด ที่นุ่ม เบาบาง

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] สัญญาลักษณ์ของ พาย โอเนีย

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] สัญญาลักษณ์ ความเป็นผู้นำ

9,000 Cash

- Login to order -

[โบราณ] พลังงาน เชื้อเพลิง

9,000 Cash

- Login to order -

[ลิกิน่า&พาโร๊คเกอร์]อาวุธ

9,000 Cash

- Login to order -

[ชุด&Rain Marche]accessory

9,000 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตีเวทย์ 10% HP10% MP10% Movespeed11% [ความเร็วในการร่ายเวทย์]10%

[E]ราชา-ราชินีปีศาจ(หัว)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตีเวทย์ 10% HP10% MP10% Movespeed11% [ความเร็วในการร่ายเวทย์]10%

[E]ราชา-ราชินีปีศาจ(ตัว)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตีเวทย์ 10% HP10% MP10% Movespeed11% [ความเร็วในการร่ายเวทย์]10%

[E]ราชา-ราชินีปีศาจ(ถุงมือ)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตีเวทย์ 10% HP10% MP10% Movespeed11% [ความเร็วในการร่ายเวทย์]10%

[E]ราชา-ราชินีปีศาจ(รองเท้า)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 30% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

สลิธีริน (หัว)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 30% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

สลิธีริน (ตัว)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 30% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

สลิธีริน (มือ)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 30% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

สลิธีริน (เท้า)

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : คริติคอลดาเมจ+30% หลบหลีก10 ความเร็วในการเคลื่อนที่8% HP+10% [ความเร็วในการโจมตี+30%]

Wild หมวก ดาวระยิบระยับ

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : คริติคอลดาเมจ+30% หลบหลีก10 ความเร็วในการเคลื่อนที่8% HP+10% [ความเร็วในการโจมตี+30%]

Wild ชุดนอน ดาวระยิบระยับ

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : คริติคอลดาเมจ+30% หลบหลีก10 ความเร็วในการเคลื่อนที่8% HP+10% [ความเร็วในการโจมตี+30%]

ยาสีฟันรส ลูกกวาด Wild

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : คริติคอลดาเมจ+30% หลบหลีก10 ความเร็วในการเคลื่อนที่8% HP+10% [ความเร็วในการโจมตี+30%]

Wild ร้องเท้า สลิปเปอร์ แมวเหมียว

5,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 35% ความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% MANA 20% INT+15 [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์15%]

[S]: Parallax (หัว)_โจมตีเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 35% ความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% MANA 20% INT+15 [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์15%]

[S]: Parallax (ตัว)_โจมตีเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 35% ความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% MANA 20% INT+15 [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์15%]

[S]: Parallax (มือ)_โจมตีเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : โจมตีเวทย์ 35% ความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% MANA 20% INT+15 [คริติคอลเวทย์+7%] [ความเร็วในการร่ายเวทย์15%]

[S]: Parallax (เท้า)_โจมตีเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตี35% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% กันกายภาพ7% ป้องกันเวทย์7% [ความเร็วในการโจมตี30%]

[S]: Parallax (หัว)_โจมตี

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตี35% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% กันกายภาพ7% ป้องกันเวทย์7% [ความเร็วในการโจมตี30%]

[S]: Parallax (ตัว)_โจมตี

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตี35% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% กันกายภาพ7% ป้องกันเวทย์7% [ความเร็วในการโจมตี30%]

[S]: Parallax (มือ)_โจมตี

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : พลังโจมตี35% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% กันกายภาพ7% ป้องกันเวทย์7% [ความเร็วในการโจมตี30%]

[S]: Parallax (เท้า)_โจมตี

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ50% ป้องกันเวทย์15% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+100% MANA+50% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: ชุดนายทหารจีน(หัว)_ป้องกัน

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ50% ป้องกันเวทย์15% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+100% MANA+50% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: ชุดนายทหารจีน(ตัว)_ป้องกัน

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ50% ป้องกันเวทย์15% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+100% MANA+50% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: ชุดนายทหารจีน(มือ)_ป้องกัน

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ50% ป้องกันเวทย์15% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+100% MANA+50% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: ชุดนายทหารจีน(เท้า)_ป้องกัน

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ15% ป้องกันเวทย์50% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+50% MANA+100% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: กิโมโน_(หัว)ป้องกันเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ15% ป้องกันเวทย์50% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+50% MANA+100% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: ลุคกิโมโน_(ตัว)ป้องกันเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ15% ป้องกันเวทย์50% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+50% MANA+100% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: พัดกิโมโน_(มือ)ป้องกันเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -
[4] : ป้องกันกายภาพ15% ป้องกันเวทย์50% ความเร็วในการเคลื่อนที่15% HP+50% MANA+100% [ความเร็วในการร่ายเวทย์5%]

[S]: รองเท้าใส่ทำอาหาร(เท้า)_ป้องกันเวทย์

11,900 Cash

- Login to order -

[jp]ทรงผมเซ็กซี่

25,000 Cash

- Login to order -

[jp]ชุดเซ็กซี่

25,000 Cash

- Login to order -

[jp]ถุงมือเซ็กซี่

25,000 Cash

- Login to order -

[jp]บู๊ทเซ็กซี่

25,000 Cash

- Login to order -

[AB]:Black Scarf-7day

1,500 Cash

- Login to order -

[AB]:Blue Scarf-7day

1,500 Cash

- Login to order -

[AB]:Barca Scarf-7day

1,500 Cash

- Login to order -

[AB]:Real Scarf-7day

1,500 Cash

- Login to order -

[AB]:Juve Scarf-7day

1,500 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-LunaPlusThai

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-รักแท้แพ้ทรู

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-แพ้กลางคืน

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-แพ้ไม่เป็น

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-สวยที่มืด

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-Online

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-อยากมีคู่

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-อารมณ์ไม่ดี

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-Devil

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-มีเป็ดไหม

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-เทพสงคราม

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ไม่เวลก็ซี้

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-โลกส่วนตัวสูง

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-เสียExpดีกว่าเสียเธอ

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-จนก็ย่ำยีมีก็อิจฉา

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-หอมแก้ฟรีมีเงินให้ด้วย

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-อันตราย

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-เข้าใจผิดคิดว่าเรารักกัน

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-รักแท้แพ้วุธแสง

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ตัวเล็กใจใหญ่

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ตันเร็วว่าโปรตันช้าว่ากาก

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-เสียใจดีกว่าเสียตัว

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ขอโทษที่เกิดมาสวย

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ขอโทษที่เกิดมาหล่อ

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-Angry

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-แฟนเผลอแล้วเจอกัน

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-เสียเธอดีกว่าเสียExp

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-ดีเกินไป

6,400 Cash

- Login to order -

ใบฉายา-นู๋แกล้งจน

6,400 Cash

- Login to order -