เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ

Itemmall

สามารถนำไปฟิวชั่นกับไอเท็ม 'ศิลาธรรม' เพื่อนลุ้นรับไอเท็มส่วนหัวที่ EFFECT สูงกว่า

ที่คาดศรีษะladybird(เขียว)

9,000 Cash

- Login to order -
สามารถนำไปฟิวชั่นกับไอเท็ม 'ศิลาธรรม' เพื่อนลุ้นรับไอเท็มส่วนหัวที่ EFFECT สูงกว่า

ที่คาดศรีษะladybird(ฟ้า)

9,000 Cash

- Login to order -
สามารถนำไปฟิวชั่นกับไอเท็ม 'ศิลาธรรม' เพื่อนลุ้นรับไอเท็มส่วนหัวที่ EFFECT สูงกว่า

ที่คาดศรีษะladybird(แดง)

9,000 Cash

- Login to order -
ป้องกันกายภาพ+25% HP+50%

[TW]เต่าผู้กล้า(สีเขียว)

25,000 Cash

- Login to order -
ป้องกันเวทย์+25% HP+200 MP+50%

[TW]เต่าผู้กล้า(สีแดง)

25,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] โจมตีกายภาพ+12% HP+20% คริติคอล+5% คริติคอลดาเมจ+3%

หน้ากากอนามัยสีเทา

17,900 Cash

- Login to order -
[EFFECT] ป้องกันเวทย์-กายภาพ+15% VIT+50 HP+20% MP+20%

หน้ากากอนามัยสีน้ำเงิน

17,900 Cash

- Login to order -
[EFFECT] โจมตีเวทย์+12% WIS+50 HP+20% MP+20% ความเร็วในการร่ายเวทย์+5%

หน้ากากอนามัยสีชมพู

17,900 Cash

- Login to order -
[EFFECT] แม่นยำ-หลบหลีก+25 DEX+50 HP+20% คริติคอลดาเมจ+3%

หน้ากากอนามัยสีแดง

17,900 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : โจมตี+15% hp+50% mp+30% แม่นยำ+15 คริติคอล+12%

[U] Best of the King

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : พลังเวทย์+15% INT+30 HP+20% MP+20%

[U] Best of magic

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : หลบหลีก+35 คริติคอล+12% คริติคอลดาเมจ+10% HP+20%

[U] Best of Escape

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : แม่นยำ+30 คริติคอล+12% คริติคอลดาเมจ+10% HP+20%

[U] Best of Precision

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : โจมตี+15% HP+20% แม่นยำ+10 คริติคอล+12% คริติคอลดาเมจ+10%

[U] Best of the blood

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : ป้องกัน+20% ป้องกันเวทย์+20% VIT+50 HP+50% MP+50%

[U] Best of the queen

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : STR+50 DEX+50 แม่นยำ+50 ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีน้ำเงิน

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : พลังโจมตี+20% STR+50 ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีทอง

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : พลังป้องกัน+20% VIT+50 HP+30% MP+20% ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีแดง

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : พลังป้องกันเวทย์+20% WIS+50 HP+20% MP+30% ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีฟ้าอ่อน

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : STR+50 DEX+50 หลบหลีก+50 ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีเขียว

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : พลังโจมตีเวทย์+15% INT+50 ความเร็วในการเคลื่อนที่+35% [ความเร็วในการร่ายเวทย์+5%]

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีม่วง

39,000 Cash

- Login to order -
[EFFECT] : คริติคอลดาเมจ+20% โอกาสคริติคอล+10% ความเร็วในการเคลื่อนที่+35%

ปีกฟรุ้งฟริ้งสีขาว

39,000 Cash

- Login to order -